“Een echte win-winsituatie”

2023Recensie

Zuidland, Markt

“De marktkasten geraakten door de tijd heen in een dermate slechte staat. Ook waren de kasten relatief arbeidsintensief, het kostte soms meer energie dan het opleverde en kostte ook nog eens meer geld. Na een zoektocht zin we uiteindelijk bij de kasten van Buitenkast uitgekomen.” (…) “Het voordeel van deze kast is dat de kasten niet meer opengemaakt hoeven te worden, er hoeft niemand de kast in. Dit regelen we nu allemaal via een app. De app zorgt ervoor dat de stroom wordt geactiveerd. Het systeem is ook minder storingsgevoelig. En als er wel een storing optreedt, kan de kast heel eenvoudig worden gereset. Het is dus een self support systeem. Naast de markt hebben we dit systeem ook al draaien op andere locaties en zijn we van plan om dit op nog meer locaties uit te rollen. Een echte win-winsituatie”

Aloys Bijl

BeheerderZuidland, Markt