Duurzame oplossingen

Voor ons heel normaal

Duurzaamheid vormt de kern van onze bedrijfsvoering en wij hechten er enorm veel waarde aan. We investeren continu in innovatieve oplossingen die niet alleen bijdragen aan duurzaamheid, maar ook maatschappelijke toegevoegde waarden hebben.

Energieneutraal

Doelstelling behaald

Eén van onze doelen is om CO2-neutraal te zijn, waarbij we eventuele restwaardes compenseren.

Om dit te realiseren hebben we onder andere diverse warmte pompen geplaatst, ledverlichting geïnstalleerd en ons dak uitgerust met een zonne-energiecentrale van bijna 1000 vierkante meter. Daarmee is de doelstelling behaald en zijn we volledig CO2-neutraal.

Circulariteit

We investeren in een lange levensduur voor al onze producten. Ze zijn ontwikkeld met een zeer hoge kwaliteit en moeten zeker 30 jaar meegaan. Tijdens de productie scheiden we de restmaterialen en worden deze als nieuwe grondstoffen aangeboden. Aan het einde van de levensduur, recyclen we de kasten waardoor er geen milieubelasting is. 

Daarnaast halen we steeds vaker onze kasten uit de grond om ze volledig op de knappen. Na deze opknapbeurt is de kast zo goed als nieuw en kan deze opnieuw gebruikt worden bij andere projecten. Hiervoor gebruiken we nauwelijks nieuwe grondstoffen en leveren we een enorme bijdrage aan de circulaire economie.

Kwaliteit en veiligheid

Als marktleider steven wij ernaar om steeds weer de hoogste kwaliteit te leveren. Dit vereist een voortdurend proces van investeren, vernieuwen en het strikt handhaven van alle regels op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Hierbij zijn kwaliteit en veiligheid belangrijk en hebben we onder andere certificeringen voor ISO-9001 en VCA.

Kennismaken?

Marcel Mol

Productspecialist

Kennismaken onder het genot van een bokje koffie, daar zeggen wij geen nee tegen.