Privacyverklaring

Gewoon goed geregeld

Dit is de privacyverklaring van Buitenkast.
Wij zijn gevestigd op Witte Vlinderweg 16, 1521 PS in Wormerveer.
Voor vragen kun je ons telefonisch bereiken via 075 – 750 22 14.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Buitenkast techniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website in de browser van uw apparaat wordt geplaatst.

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies met puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website en/of het platform naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website en/of het platform te optimaliseren.

Analytische en marketingcookies

Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen creëren en aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website of platform informeren wij u over het gebruik van deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen ervan.

Op onze website worden ook cookies van derde partijen geplaatst. Bijvoorbeeld cookies van adverteerders en/of social media bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht:

Cookiesleutel Domein Cookietype Omschrijving Verlooptijd
_gid .buitenkast.nl Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Het slaat een unieke waarde op en werkt deze bij voor elke bezochte pagina en wordt gebruikt om paginaweergaven te tellen en bij te houden. 1 dag

Cookie-instellingen wijzigen

Je kunt uw cookie-instellingen wijzigen door op deze link te klikken

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Buitenkast techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om onze nieuwsbrief en/of andere (marketing)uitingen te kunnen versturen.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om onze website te optimaliseren en u diensten en producten aan te bieden op basis van uw voorkeuren, analyseren wij uw websitegedrag. Dit gebeurt volledig anoniem.
  • Buitenkast techniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben opgeslagen.

De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om aan onze wettelijke eisen te voldoen, bewaren wij niet langer dan de wet voorschrijft en zolang wij deze strikt nodig hebben.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Buitenkast techniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buitenkast techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenkast techniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buitenkast.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Buitenkast techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Buitenkast techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. Buitenkast techniek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.