“De gemeente werkt al lang samen met Buitenkast”

2017Recensie

BREDA, DR. JAN INGEN HOUSZPLEIN

“Ook wilde men het ingen Houszplein levendiger maken” (…) “Het plein moest meer gezicht krijgen. Het moest een plek worden waar mensen graag verblijven. De markt is daar een onderdeel van.” (…) “In samenwerking met firma PUTkast is een plan gemaakt om beter te kunnen faciliteren op de vraag van de gebruikers. Dat was niet eenvoudig, omdat veel marktmensen geen idee hebben hoeveel energie zij nodig denken te hebben.” (…) “De gemeente Breda werkt al lang samen met Buitenkast, hetgeen voldoende zegt over de samenwerking.”

Henk Huijbregts

Specialist technische installaties Gemeente BredaBreda, Ingen Houszplein