Breda, Dr. Jan Ingen Houszplein

2017Project

De feiten
locatie: Breda, Dr. Jan Ingen Houszplein
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2017
opdrachtgever: Gemeente Breda
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Verlichting, PUTkast Watertap

Onlangs is de Bredase zaterdagmarkt definitief verhuisd van de Nieuwe Haagdijk naar het Dr. Jan Ingen Houszplein. In 2016 werd de markt tijdelijk verplaatst naar het Dr. Jan Ingen Houszplein wegens de herinrichting van de Nieuwe Haagdijk. De tijdelijke locatie beviel zo goed dat deze verplaatsing definitief is geworden.

Positieve ervaringen
Onderzoek onder de bezoekers heeft aangetoond dat 85% van de bezoekers het als positief ervaart. Volgens de gemeente Breda wordt de opstelling van de markt positief gewaardeerd en wordt de leefbaarheid en de sfeer op het plein verder versterkt. Door de vernieuwingen aan de Nieuwe Haagdijk is ook de parkeergelegenheid verbeterd.

Vernieuwd plein
Het Dr. Jan Ingen Houszplein is in 2015 opnieuw ingericht. Het heeft een complete make-over gekregen. Doordat het plein ontdaan is van diverse objecten en bouwsels oogt het weer als een echt stadsplein. Tijdens de inrichting van het plein is ook rekening gehouden met het organiseren van diverse evenementen. Hiervoor heeft de gemeente door PUTkast BV enkele ondergrondse PUTkasten voor de elektra laten aanleggen.

Energie voor de markt
Met het besluit om de markt te gaan houden op het plein waren de bestaande elektra voorzieningen ontoereikend. In nauwe samenspraak met de gemeente is er met slim hergebruik van de aanwezige voorzieningen een complete markt installatie uitgewerkt dat ook voor de evenementen kan worden gebruikt. Ook deze installaties zijn door PUTkast volledig gerealiseerd waardoor het plein geschikt is voor het houden van markten en evenementen.

Breda, Dr. Jan Ingen Houszplein