Zwolle, Melkmarkt en Grote markt

2005-2007Project

De feiten
locatie: Zwolle, Melkmarkt en Grote markt
functie: Markt
realisatie: 2005-2007
opdrachtgever: Gemeente Zwolle en BSI Bomenservice
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Regeltechniek

Begin 2005 is de gemeente Zwolle gestart met een herprofilering van het historisch centrum van de binnenstad. In dit gebied wordt de wekelijkse markt gehouden die uit circa 180 kramen bestaat. Het spreekt voor zich dat de nieuwe elektriciteitsvoorzieningen geen obstakel mochten vormen.

Er is door de gemeente gekozen om de PUTkast toe te passen omdat deze rechtstreeks aangesloten kunnen worden op het net van Enexis (dit bespaard veel netwerkosten), de kasten geen begeleiding nodig hebben en omdat de PUTkast model Markt als enige ondergrondse markt put voldoet aan de Arbo-wet. Tijdens de twee jaar durende projectrealisatie zijn er uiteindelijk 18 PUTkasten model Markt toegepast.

Op de Melkmarkt zijn er ook nieuwe bomen geplaatst. Om deze bomen midden in een stedelijk gebied optimaal te kunnen laten functioneren is er in samenwerking met BSI Bomenservice een speciale PUTkast ontwikkeld waarin in automatische besproeiingsinstallatie is gehuisvest. Dit is voor de eerste keer dat een dergelijke installatie ondergronds is uitgevoerd. Net als de overige PUTkasten is deze PUTkast voorzien van bestrating waardoor het historisch karakter van de Hanzestad minimaal wordt beïnvloed.

Zwolle, Melkmarkt en Grote markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink