Zwijndrecht, Raadhuisplein

2009Project

De feiten
locatie: Zwijndrecht, Raadhuisplein
functie: Evenementenvoorzieningen
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement

Onlangs zijn de omvangrijke herinrichtingswerkzaamheden op het Raadhuisplein van Zwijndrecht afgerond. Het gebied rond het oude raadhuis (uit 1933) en het nieuwe raadhuis is ingrijpend opgeknapt. Hierbij is veel aandacht besteed aan ruimte en groen. Door diverse parkeerplaatsen te verplaatsen is er veel ruimte ontstaan om dit te realiseren.

De modern ontworpen vijver met het daarnaast nieuw gebouwde carillon vormen belangrijke blikvangers van de modern ontworpen openbare ruimte. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor kwalitatieve materialen zoals de lichtmasten en het bestratingsmateriaal.Ook is er rekening gehouden met de benodigde voorzieningen voor het toekomstig gebruik van het gebied. Zo worden er op kleine schaal evenementen gehouden, zoals Koninginnedag activiteiten en de 4 mei herdenkingen. Voor deze activiteiten zijn goede elektriciteitsvoorzieningen een pré.

In de voorbereiding van het project is PUTkast BV benaderd om hierover mee te denken en het heeft geresulteerd in toepassing van een compacte PUTkast model Evenement basic (voorzien van bestraatte deksel)welk dient als voedingspunt voor de kleinere evenementen. Deze kast wordt gevoed vanuit het raadhuis waardoor extra infrakosten zijn vermeden.

Bij het oorlogsmonument op het plein, is een Contactdoos toegepast zodat men tijdens de jaarlijkse herdenking eenvoudig elektriciteit op locatie heeft zonder dat er sprake is van lange hinderlijke snoeren in de openbare ruimte. Hetzelfde is gedaan voor de plek waar de kerstboom elk jaar komt te staan. Hiermee is er onder de boom direct een aansluitpunt beschikbaar.

Zwijndrecht, Raadhuisplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink