Zutphen, Groen-, Hout- en Zaadmarkt

2005Project

De feiten
locatie: Zutphen, Groen- Hout- en Zaadmarkt
functie: Markt
realisatie: 2005
opdrachtgever: Gemeente Zutphen
toegepast: PUTkast Markt

De Hanzenstad Zutphen ligt langs de rivier de IJssel. De roemrijke geschiedenis van het Middeleeuwse Hanzeverbond heeft z’n sporen ruimschoots achtergelaten en de stad omgetoverd tot uitermate aantrekkelijke toeristische trekpleister. In het centrum vormt de straten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt een belangrijke economische functie. Hier worden al sinds de middeleeuwen markten georganiseerd. Ook nu wordt elke donderdag en zaterdag een grote warenmarkt gehouden.

Na een lange voorbereiding is in 2005 gestart met de herinrichting van dit gebied. Hierbij is ook grote aandacht geschonken aan de elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van de markt. Het spreekt voor zich dat in een dergelijke historische omgeving gekozen is voor ondergrondse kasten. Men heeft gekozen voor het toepassen van PUTkasten omdat deze rechtstreeks op het net van Liander kunnen worden aangesloten en omdat deze kasten beschikken over een gescheiden compartimentering waardoor er een voldoende borging is tussen scheiding in verantwoordelijkheden tussen gebruikers en beheer.

Zutphen, Groen- Hout- en Zaadmarkt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink