Zeewolde, Kerkplein

2007Project

De feiten
locatie: Zeewolde, Kerkplein
functie: Plein geschikt voor markten en fontein
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap

De bouw van het jongste dorp van Nederland, Zeewolde, begon in 1979 met de aanleg van een jachthaven in het toen net drooggelegde deel van de zuidelijke Flevopolder. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is begonnen met een structurele bebouwing. Dit leidde tot de oprichting van een zelfstandige gemeente in 1984. De dorpskern ontwikkelde zich rond de haven en Zeewolde kreeg een regionale functie ten behoeve van de vele nieuwe boerenbedrijven in de nieuwe polder.

Precies twintig jaar na haar oprichting heeft het gemeentebestuur besloten om het gehele centrum te vernieuwen. Bureau Maris werd ingeschakeld om hiervoor een Masterplan uit te werken. Dit leidde tot een basis ontwerp waarbij alle straten in het centrum zijn voorzien van grijs natuursteen met een loper van rood baksteen. Daarnaast zijn er op diverse pleinen extra bomen en diverse houten banken geplaatst. Het Kerkplein vormt het centrale hart van het winkelgebied waarbij op de vrijdagen een warenmarkt wordt gehouden. Om het plein nog een betere levendige uitstraling te geven is er ook een waterelement ofwel fontein toegevoegd. Deze is geïntegreerd in de grijs natuurstenen bestrating.

Om de kwaliteit van het centrum te verbeteren is besloten om zo min mogelijk obstakels te creëren. Zo zijn de afvalbakken ondergronds geplaatst. Het spreekt voor zich dat de benodigde technische installaties ook ondergronds zijn gebracht. Al in de voorbereiding is PUTkast BV benaderd om mee te denken over de diverse behoeften. Zo diende de markt te worden voorzien van duurzame en exploitatie arme elektriciteits- en watervoorzieningen. Voor de markt is gekozen om diverse PUTkasten toe te passen. In deze kasten zijn de voedingen van het energiebedrijf Liander onder gebracht.

Ten behoeve van de watervoorzieningen zijn twee PUTkasten model Watertap toegepast. Voor het waterelement is de regeltechniek en de watersuppletie onder gebracht in een speciale kast. Ook voor de deksels van de waterkelder is een beroep gedaan op de expertise van PUTkast BV. Dit heeft geleid tot twee speciale deksels waarop de grijze natuursteen bestrating kon worden aangebracht. Met deze aanpak heeft de gemeente Zeewolde alle behuizingen via one-stop-shopping betrokken en is het centrum van Zeewolde klaar voor haar toekomst.

Zeewolde, Kerkplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink