Zeddam, Gerrit Varwijkplein

2009Project

De feiten
locatie: Zeddam, Gerrit Varwijkplein
functie: Evenementenvoorzieningen
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Montferland en Liemers Wegenbouw
toegepast: PUTkast Evenement, PUTkast kWh-meter

In het centrum van het Gelderse Zeddam is een nieuw centrumplan gerealiseerd. De kern bestaat uit een woonzorgcomplex en een supermarkt. Deze gebouwen staan samen bij het ronde plein.

De openbare ruimte van het ronde plein is ingericht als verblijfsruimte en parkeerruimte. Bij herinrichting is de indeling van het plein aangepast waardoor deze effectiever gebruikt kan worden. De verkeerssituatie is aangepast en overzichtelijker gemaakt.

Op het plein vormt de dorpspomp een markant element. Deze stond er in vroegere tijden ook. Het ontwerp van het nieuwe plein sluit aan bij het beeld van recent heringerichte delen van Zeddam. Dit wordt bereikt door het toepassen van bepaalde gebakken klinkers en bestratingspatronen.

Door de ruime opzet van het plein is het ook geschikt voor het houden van evenementen. Hiervoor zijn ook twee energievoedingspunten aangebracht. Deze zijn aan weerszijde van het plein aangebracht in de vorm van twee PUTkasten. Deze energievoorzieningen zijn rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van Liander.

Zeddam, Gerrit Varwijkplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink