Zandvoort, Boulevard Paulus Loot

2022Project

De feiten
locatie: Zandvoort, Boulevard Paulus Loot
functie: Voeding Paviljoens
realisatie: 2022
opdrachtgever: Gemeente Zandvoort
toegepast: Straatkast Meterkast RVS en Straatkast Gasmeterkast

Zandvoort is één van de bekendste badplaatsen van Nederland. Langs de kustlijn bevind zich de boulevard die een grens vormt tussen het zandstrand en de duinen met centrum. De boulevard is gedateerd en heeft geen samenhang met haar omgeving.

De gemeente heeft de ambitie om de boulevard haar internationale allure terug te geven. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. Het project is opgedeeld in meerdere fases. Als eerste deel is het zuidelijk deel van de boulevard onderhanden genomen: de ruim kilometer lange Paulus Lootboulevard.

Ruimte voor voetgangers
In het nieuwe ontwerp van BoschSlabbers landschapsarchitecten is er rekening gehouden met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Deze ruimte is gecreëerd door aan de kustzijde alle parkeerplekken te laten vervallen. De vrijgekomen ruimte is gebruikt om een ruime wandelpromenade te maken. Tussen de wandelpromenade en straat is een brede strook groen van helmgras aangebracht. Dit geeft een groen karakter aan de boulevard. Op meerdere plekken zijn uitkijkpunten en banken gerealiseerd. De straat zelf is ingericht als een fietsstraat in twee richtingen.

Strandpaviljoens
Achter de duinen op het strand bevinden zich tijdens het badseizoen de nodige horeca gelegenheden. Dankzij de nieuwe wandelpaden vanaf de boulevard zijn deze eenvoudig te vinden. Elk paviljoen heeft haar eigen nutsvoorzieningen zoals, elektra, gas, water en data. Hiervoor stonden op de boulevard verschillende technische kasten in verschillende soorten, maten en kleuren. Sommige kasten verkeerde in slechte staat. Deze rommelige situatie paste niet bij de ambities van de gemeente. Bij de vernieuwde boulevard dient er eenheid te zijn met minimale hinder.

Integrale toekomstbestendige aanpak
De gemeente heeft BUITENkast techniek in een vroegtijdig stadium benaderd om te helpen bij het realiseren van de plannen. Dankzij de goede contacten en ruimte expertise bij soortgelijke kustprojecten kon er snel geschakeld worden met alle project betrokkenen. Om te komen tot een toekomstig bestendig plan hebben adviseurs van BUITENkast techniek schouws verzorgd, inventarisatiegesprekken met alle strandpaviljoens gevoerd en afstemming gehouden met nutsbedrijven. Deze gedegen voorbereiding leidde tot een volledig inzicht van huidige en toekomstige behoefte en mogelijkheden. Zo werd snel duidelijk dat door de energietransitie een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk was.

Eenheid
De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een plan waarbij alle nutsvoorzieningen in één model kasten zijn ondergebracht. Hiervoor zijn speciale combikasten ontwikkeld. Deze kasten zijn geplaatst bij de opgangen van het strand naar de boulevard. Hierdoor vormen de kasten het minste hinder, zijn ze goed benaderbaar en staan ze voldoende ver van de zee.

Ook de realisatie is door BUITENkast techniek verzorgd. Dit bestond uit het leveren en plaatsen van nieuwe kasten, het verleggen van alle elektra-, gas- en waterleidingen, het ruimen van de bestaande kasten en een goede afstemming met de nutbedrijven en betrokken strandpaviljoens. Met deze aanpak hadden de aannemer en de gemeente met één specialist te maken die van begin tot eind alle details kende. Deze aanpak gaf maximale grip op het project en de beste garantie tot een uitmuntend resultaat.

Zandvoort, Boulevard Paulus Loot

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink