Zaandam, Hembrug

2014Project

De feiten
locatie: Zaandam, Hembrug
functie: Gebouwen
realisatie: 2014
opdrachtgever: HEMbrug
toegepast: Straatkast Gasmeterkast, Watermeterput

Hembrug is een gebied van ruim 42 hectare gelegen in Zaandam aan het Noordzeekanaal. Rond 1895 nam het ministerie van Defensie (toen nog Departement van Oorlog) deze locatie in gebruik voor de productie van wapens en munitie: De Rijks Artillerie Inrichtingen. Het vormde het hart van de Stelling van Amsterdam.

Transformatie
Meer dan een eeuw lang is op het hembrugterrein munitie geproduceerd. Na het vertrek van de laatste munitiefabriek was het gehele terrein verlaten. Defensie heeft het gebied in 2012 overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Deze organisatie ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad en de provincie, het gebied geleidelijk om tot een openbaar terrein. Hierbij krijgen de ruim 120 gebouwen een nieuwe functie.

Nieuwe nutsvoorzieningen
Het hele complex beschikte vroeger over centrale nutsvoorzieningen. Doordat het gebied nu openbaar toegankelijk wordt (met individuele gebouwen) is het noodzakelijk om een compleet nieuwe infrastructuur aan te leggen.

Meterkasten
De oude gebouwen beschikken niet over meterkasten die voldoen aan de huidige voorschriften. Daarom worden de meterkasten ondergebracht in buitenopstellingskasten. STRAATkast is gevraagd diverse watermeterputten en gasmeterkasten te leveren. Er zijn diverse gasmeterkasten toegepast met verschillende afmetingen. De grote van de gasmeterkast wordt bepaald door de omvang van de gasmeter. Op deze wijze kunnen de historische gebouwen eenvoudig op een moderne wijze worden voorzien van eigen aansluitingen.

Zaandam, Hembrug

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink