Winterswijk, Markt

1998Project

De feiten
locatie: Winterswijk, Markt
functie: Markt
realisatie: 1998
opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
toegepast: PUTkast Markt

Op de woensdagochtenden en op de zaterdagen wordt in het centrum van Winterswijk de weekmarkten georganiseerd. De markten zijn behoorlijk succesvol, met name in de zomer, dankzij het toerisme. De Duitse klant is een graag geziene gast er staan zelfs Duitse ondernemers op de markt. De markt is een constant gegeven in het centrum van Winterswijk. De markt kenmerkt zich door een breed aanbod, een leuke opstelling, veel aangelegen horeca en het bruist er van de activiteiten.

Tijdens de herprofilering in 1998 is het plein voorzien van klassieke granietkeitjes die zijn aangelegd in een waaierpatroon. Bij de herprofilering van het plein is ook rekening gehouden met de benodigde elektrische voorzieningen die horen bij een warenmarkt. Het is logisch dat deze voorzieningen geen obstakel mogen zijn en daarom is gekozen voor het toepassen van ondergrondse kasten.

Al snel viel de keuze op de mogelijkheden van de PUTkast. De PUTkasten zijn rechtstreeks aangesloten op het net van Liander waardoor een bovengrondse voedingskast werd vermeden en hierdoor is er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige voorzieningen. Daarnaast heeft de PUTkast een uniek twee compartimentensysteem waardoor de scheiding in verantwoordelijkheden optimaal is geborgd. Door het toepassen van de PUTkast is de markt optimaal voorbereid voor haar toekomst.

Winterswijk, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink