Winschoten, Marktplein

2010Project

De feiten
locatie: Winschoten, Marktplein
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2010
opdrachtgever: Boerma Hulsebos BV en Gemeente Oldambt
toegepast: PUTkast Markt

Het Marktplein in Winschoten is een plein rond de Romano-Gotische kerk uit 1270. Het plein is één van de sfeervolle blikvangers van deze Groningse stad. Het plein wordt omsloten door bebouwing welk tegenwoordig voornamelijk een horeca bestemming heeft.

Het oude plein oogde gedateerd. Het plein had zowel een verkeers- als een verblijfsfunctie. Een groot deel van de ruimte ging op aan parkeervakken. Met de voorbereidingen van de reconstructie werd gestart in 2008. Hierbij stond voorop dat de ruimte voor de auto onderschikt werd. In het ontwerp is het plein grotendeels autovrij gemaakt. De focus van het ontwerp lag op kwaliteit, rust en verblijven. Daarnaast diende het plein het evenementenbeleid een impuls te geven.

Voor de afwerking van het maaiveld is rondom de kerk gekozen voor een gele ellips van gebakken materialen. De rest van het plein is afgewerkt met rode klinkers. Voor de goten en diverse accenten is natuursteen gebruikt. Door diverse nieuwe bomen aan te planten is er ook ruimte voor groen op het plein.

Het plein wordt ook gebruik voor markten en evenementen. Goede elektriciteitsvoorzieningen zijn hierbij een pré. In 2002 is het winkelcentrum al voorzien van een zestal PUTkasten. De gemeente is zeer te spreken over de functionaliteit en kwaliteit. Het was een vanzelfsprekende keuze dat ook op het Marktplein diverse PUTkasten zijn toegepast voor de energievoorziening. Hiermee beschikt men over obstakelvrije kasten die passen bij de kwaliteit en rust van het plein.

Winschoten, Marktplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink