Wijk bij Duurstede, Markt

2011Project

De feiten
locatie: Wijk bij Duurstede, Markt
functie: Markt
realisatie: 2011
opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Contactdoos

In het historische centrum van Wijk bij Duurstede wordt sinds de middeleeuwen een warenmarkt gehouden. Deze staat tegenwoordig elke woensdag op de Markt. De compacte markt telt ruim twintig kramen en wordt druk bezocht.

Onveilige situatie
De elektriciteitsvoorzieningen kwamen uit het oude Stadshuis wat tegenwoordig dienst doet als het regionale VVV-kantoor. Deze energievoorzieningen zijn in de loop van de tijd niet mee gegroeid met de hedendaagse behoeften en voorschriften. Dit probleem werd erkend door marktbeheer die PUTkast BV benaderde voor een opinie om dit vraagstuk aan te pakken.

Aanpak
Na een uitgebreide inventarisatie van de situatie en de behoefte van de kooplieden is een gedetailleerd plan gemaakt met budget- en exploitatieraming. Het plan is onderbouwd met alle normen en voorschriften. De gemeenteraad erkende de noodzaak en heeft op korte termijn middelen vrijgemaakt voor een totale modernisatie van de energievoorzieningen.

Realisatie
In het oude Stadshuis zijn de inpandige centrale voorzieningen vervangen voor een nieuwe moderne installatie. Daarnaast zijn buiten een aantal PUTkasten model Markt en Contactdoos toegepast waardoor er geen kabels in de loopgebieden meer komen en de lengte beperkt blijft. Ook is tijdens de uitvoering de voeding voor de nieuwe perscontainers aangelegd. Dit gaf een kostenbesparing.

Resultaat
Met deze turn-key aanpak was de gemeente volledig ontzorgd en had men alle activiteiten in één hand. De gemeente beschikt nu over moderne voorzieningen die een veilige en gebruiksvriendelijke situatie bieden voor marktbeheer, de kooplieden en bezoekers.

Wijk bij Duurstede, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink