Wijhe, Park Wijhezicht

2012Project

De feiten
locatie: Wijhe, Oranjelaan
functie: Markt en parkeerterrein
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Olst-Wijhe, Klink-Nijland en Abbink Groep
toegepast: Straatkast Meterkast RVS, PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Watertap

Aan de noordzijde van het Overijsselse Wijhe wordt het project Park Wijhezicht uitgevoerd. De bedoeling van dit project is de versterking en modernisering van het gebied rondom het plein aan de Oranjelaan, het park en de realisatie van diverse woningen en appartementen. De eerste fase van dit project betrof de herinrichting van het plein.

Vlak plein
Het nieuwe ontwerp van het plein is uitgegaan van een vlakke vloer afwerking. De functie is weergegeven door het gebruik van verschillende verhardingsmaterialen. Zo zijn de rijbanen aangegeven met licht rode klinkers, de parkeervakken met donker materiaal en de voetpaden met gele stenen. Dit alles is met banden van grijs natuursteen gescheiden.

Multifunctioneel gebruik
Door deze aanpak is een vlak plein ontstaan dat ook geschikt is gemaakt voor de wekelijkse markt en diverse evenementen. Voor een dergelijk multifunctioneel gebruik van het plein is een obstakelvrije aanpak een vereiste. Het is een logische keuze dat de aansluitipunten op het plein ondergronds zijn aangebracht.

Alle voorzieningen in één kast
Voor de centrale voorzieningen is RVS Meterkast combinatie toegepast. Hier is de aansluitkast van het netwerkbedrijf ondergebracht, de verdeelkast voor de marktinstallaties, de besturingskast voor het carillon en de regeltechniek van de openbare verlichting. Hiermee zijn alle centrale voorzieningen ondergebracht in één behuizing.

Wijhe, Park Wijhezicht