Westende, Zeedijk

2023Project

De feiten
locatie: Westende, Zeedijk
functie: Evenementen
realisatie: 2023
opdrachtgever: Gemeente Middelkerke en Stadsbader
toegepast: Straatkast Maatwerk met Slimme kast

Dijk wordt natuurlijke promenade
Westende is een populaire Belgische badplaats in de provincie West-Vlaanderen. De kustwering was aan vernieuwing toe om beter bestand te zijn tegen de extremere stormvloeden vanuit zee. De gemeente Middelkerke en de Vlaamse Overheid sloegen de handen in elkaar voor totale heraanleg van de zeedijk van Westende. Over een lengte van ca. 1,5 km is er een nieuwe zeewering aangelegd en is de promenade volledig opnieuw ingericht.

Veel ruimte voor groen
De traditionele bescherming van beton en zandsuppleties is vervangen voor een zachte natuurlijke vorm van kustbescherming. Bij het ontwerp van de nieuwe promenade was er veel aandacht om voor de bezoekers en bewoners het zo aangenaam mogelijk te maken. Zo is het auto verkeer verbannen en is er een wandelpad aangelegd naast de promenade. Dit pad loopt door een groene zone van duinlandschap.

Evenementen
Op de promenade worden vele evenementen georganiseerd. Hierdoor is er op verschillende plekken een grote behoefte aan elektrische energie. Ook zijn er energie- en watervoorzieningen nodig voor de diverse strandpaviljoens en strandhuizen. Hiervoor zijn er kasten nodig die veilig op de promenade staan.

Kasten van bamboehout
De gemeente Middelkerke heeft Buitenkast techniek benaderd om deel te nemen aan een ontwerpteam. Dankzij een nauwe samenwerking met de gemeente Middelkerke, MOPPurbadesign, Philip Moyersoen en Cluster Landscape heeft geleid dit tot een ontwerp van hele bijzondere en fraaie kasten. Deze zijn geïntrigeerd in de keermuur en voorzien van een fraaie robuuste bamboe houten afwerking. Het technisch ontwerp en de productie van de kasten is gedaan door Buitenkast techniek. Dit was inclusief alle benodigde installatietechniek in de kasten.

Realisatie
Tijdens de realisatie van het project is er in projectverband nauw samengewerkt met onder meer Plantec en hoofdaannemer Stadsbader. De kasten zijn door Buitenkast techniek op locatie in bedrijf genomen en bedrijfsvaardig opgeleverd. Met deze aanpak hadden alle betrokken van begin tot eind te maken met één specialist. Alle projectrisico’s zijn hiermee tot een minimum beperkt.

Online beheer
Alle installaties zijn voorzien van online beheer via SLIMME kast. Hiermee heeft de gemeente maximale grip op de energie- en geldstromen en optimaal technisch beheer op afstand. Ook zijn de kasten uitgerust met de STROOMkast App bediening. De gebruikers kunnen middels de App zelf aansluitpunten in- en uitschakelen. De werkelijke stroomkosten worden automatisch geregistreerd en afgerekend.

Westende, Zeedijk