Weert, Oelemarkt

2006Project

De feiten
locatie: Weert, Oelemarkt
functie: Evenementenvoorziening
realisatie: 2006
opdrachtgever: Gemeente Weert
toegepast: PUTkast Contactdoos

De Oelemarkt is een van de oudste pleinen van Weert. De oorsprong van de naam van dit plein gaat terug in de zeventiende en achttiende eeuw, waar men destijds potten verkocht. De Latijnse naam voor pot is Ulla en dit is verbasterd tot de huidige naam.

Het plein bevat tegenwoordig een rijke en gezellige verzameling van cafés, restaurants en disco’s. Het is hiermee een zeer in trek als uitgangsgebied waar ook vele evenementen worden gehouden. Populaire evenementen zijn onder meer carnaval, kermis, diverse live optredens en het zomerfestival.De hedendaagse invulling van het plein betekend een intensief gebruik van de openbare ruimte, deze verkeerde dan ook in een slechte staat.

In 2006 heeft de gemeente de renovatie van het plein grondig aangepakt. De oude verharding werd verwijderd en het plein is ingericht met moderne, karaktervolle en duurzame materialen. In het ontwerp kreeg de replica van de waterpomp, die tot in de jaren dertig van de vorige eeuw dienst heeft gedaan, een prominente plek. Het maaiveld is afgewerkt met rode gebakken klinkers.

Ook zijn er tijden de renovatie voorzieningen opgenomen ten behoeve van de evenementen. Zo is er een ondergrondse urinoir en zijn diverse ondergrondse PUTkasten toegepast, die voorzien in elektrische voedingen ten behoeve van de evenementen. Op deze wijze is een historische omgeving voorzien van moderne voorzieningen.

Weert, Oelemarkt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink