Veghel, Markt

2018Project

De feiten
locatie: Veghel, Markt
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, Straatkast Meterkast RVS, Watermeterput, PUTkast Watertap

De Markt in het centrum van het Brabantse Veghel was aan vernieuwing toe. Het verouderde plein dat ruim twintig jaar geleden was aangelegd, voldeed niet meer aan de wensen van dit moment. Een van de problemen was dat het plein geen eenheid uitstraalde. Begin 2016 kreeg landschapsarchitect Martien van Osch van bureau OSLO (Ontwerp Stedelijke en Landschappelijke Omgeving) de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel om een nieuw ontwerp te maken.

Ontwerp plein
Het plein heeft de vorm van een banaan middels de lichte kromming. Kenmerkend voor dit plein zijn de indrukwekkende gebouwen aan de beide koppen met daartussen de langgerekte Markt. Aan de ene kant staat het voormalige raadhuis dat nu een bibliotheek is en aan de andere zijde staat de Sint-Lambertuskerk. Architect Martien van Osch stond voor de opdracht om bij het gefragmenteerde plein meer samenhang te creëren.

In het Mooie Pleinen Magazine kunt u alle details nalezen over het ontwerp van het vernieuwde plein.

Aanpak installaties
Als centrumplein wordt de Markt ook intensief gebruikt door de horeca, voor markten en diverse evenementen zoals carnaval en kermis. Nadat het voorlopig ontwerp van het plein gereed was is PUTkast BV gevraagd tijdens de uitwerking van de installaties (elektra en water) te verzorgen. Hiervoor is eerst een programma van eisen samengesteld. Welke voorzieningen heeft de markt nodig, welke aansluitingen dienen de diverse evenementen te hebben en waar heeft de horeca behoefte aan. Ook zijn de voorzieningen voor de fontein meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een samenhangend integraal ontwerp. Ofwel één gehele installatie voor zoals de markt, evenementen, horeca en fontein. Zowel elektra als drinkwater.

Alles in één hand
Tijdens de realisatie zijn in nauw overleg met alle betrokken en intensieve samenwerking met de civiele aannemer de installaties door PUTkast BV gerealiseerd. Hiermee waren alle betrokken verzekerd van een uitmuntend resultaat in een complexe situatie.

Veghel, Markt