Utrecht, Maliebaan

2011Project

De feiten
locatie: Utrecht, Maliebaan
functie: Bergbezinkbassin
realisatie: 2011
opdrachtgever: Gemeente Utrecht
toegepast: PUTkast Regeltechniek

Aan de oostelijke zijde van het Utrechtse centrum ligt de monumentale Maliebaan. Langs deze statige laan staan vele monumentale panden en is een bijzondere plek in de stad.

Om de kwaliteit van het rioolstelsel te optimaliseren was een bergbezinkbassin noodzakelijk. Met de bouw van het bassin werd de inhoud van het rioleringsstelsel vergroot. Hierdoor is de kans van overstort van vervuild water op het oppervlaktewater minder geworden.

Uit esthetisch oogpunt heeft de gemeente besloten om deze berging geheel obstakelvrij ondergronds aan te leggen. Hierdoor ondervindt niemand hinder en wordt het monumentale karakter van de laan niet benadeeld.

Ook de besturingstechniek voor de pompinstallatie met elektrische aansluiting van Stedin diende hindervrij te worden gerealiseerd. Hiervoor is beroep gedaan op de expertise van PUTkast. Met het toepassen van een PUTkast model Regeltechniek werd alle benodigde techniek ondergronds weggewerkt. Alle werkzaamheden zijn turn-key gerealiseerd door PUTkast BV waardoor de gemeente optimaal ontzorgt was.

Utrecht, Maliebaan

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink