Uden, De Markt

2007Project

De feiten
locatie: Uden, De Markt
functie: Markt
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Uden
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap

De Markt in het Brabantse Uden is gezichtsbepalend. Zoals de gemeente aangeeft “de huiskamer van Uden”, het plein waar wegen en winkelstraten samenkomen en waar genoten kan worden van verschillende cafés, restaurants en terrassen. Er is gekozen om De Markt een nieuw gezicht te geven. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met een speciale klankbordgroep. Deze bestond uit vertegenwoordigers uit de horeca, wijkraad, winkeliers en diverse betrokkenen.

Uit de klankbordgroep kwam naar voren De Markt een ontmoetingsplek dient te zijn met de uitstraling van de dorpse nostalgie en de historie van Uden. Daarnaast dient het plein ook geschikt te zijn voor het organiseren van evenementen (zoals kermis en carnaval) en de aanzienlijke weekmarkt.De belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp zijn het handhaven van de historische driehoek, het benadrukken van het Oude Raadhuis en de dubbele bomenrij. De intimiteit van De Markt wordt hiermee teruggebracht. Buiten de bies is een omranding van nieuw gebakken straatstenen aangebracht die dient als boulevard en rijbaan. Aan de westkant van het Raadhuis, binnen de bies, is een parkeerterrein gerealiseerd. Verder is de verharding rondom het Oude Raadhuis van natuursteen. De straatverlichting en het straatmeubilair zoals banken, afvalbakken en fietsenrekken, zijn vernieuwd en grotendeels in de bies geplaatst.

Voor de warenmarkt en evenementen zijn installatietechnische voorzieningen (elektriciteit en water) noodzakelijk. Deze voorzieningen dienen naadloos in te worden gepast in de uitgangspunten van het ontwerp en dienen te voldoen aan alle geldende voorschriften. In de voorbereidende fase is er door de gemeente een beroep gedaan op de expertise van PUTkast en dit heeft geleid tot een effectief ontwerp waarbij aspecten als uitstraling, duurzaamheid en lage exploitatie kosten voorop staan.

Er is gekozen om acht PUTkasten model Markt toe te passen waarbij de gehele kast voorzien is van bestrating en waarbij gebruik wordt gemaakt van het unieke twee compartimenten systeem. Hiermee worden verantwoordelijkheden gescheiden en wordt voldaan aan de Arbo-wet. Door de slimme kabel uitvoer zijn de PUTkasten altijd obstakel vrij. De PUTkasten zijn voorzien van een voeding van Enexis waarmee een aanzienlijke besparing in aansluitkosten en periodieke netwerkkosten is gerealiseerd. Met deze aanpak is elke marktkraam voorzien van een individuele voeding. Daarnaast zijn de PUTkasten ook geschikt voor het voeden van verscheidende evenementen.

Voor de drinkwatervoorziening is gekozen voor een PUTkast model Watertap die ook is voorzien van bestrating uit natuursteen. Door de bijzondere technologie van deze uitvoering is de watermeter van Brabant Water rechtstreeks in de PUTkast ondergebracht waardoor deze rechtstreeks op het drinkwaternet is aangesloten. De PUTkast kan door twee gebruiksstanden effectief worden gebruikt bij markten en meerdaagse toepassingen (zoals de kermis). In het laatste geval zijn de tapkranen onder het maaiveld gebracht en is de kast geheel obstakelvrij.

Uden, De Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink