Torhout, Centrum

2022Project

De feiten
locatie: Torhout Centrum
functie: Markt, Evenementen
realisatie: 2022
opdrachtgever: Stad Torhout
toegepast: PUTkast Evenement, PUTkast Markt, PUTkast Contactdoos

Het centrum van stad Torhout heeft een volledige makeover gekregen. Er is meer dan een jaar gewerkt om het centrum opnieuw in te richten. Er is veel minder ruimte gekomen voor auto’s wat ten goede is gekomen om het gebied in te richten als verblijfsruimte.

Autoluw centrum
De Markt is het centrale plein van Torhout. Hier staat midden op het plein het markante stadhuis. Aan de randen van het plein zijn er diverse brasserieën en restaurants gesitueerd. Voor de heraanleg van het gebied domineerde auto’s het straatbeeld. De regionale weg N34 liep dwars door het centrum en er was veel ruimte om te parkeren.

In de nieuwe situatie is deze doorgaande weg komen te vervallen. Nu is de rijbaan beperkt tot één richtingsverkeer voor lokaal gebruik. Ook zijn vrijwel alle parkeerplekken in het centrum opgedoekt. Door deze aanpak is er veel ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld de voetgangers en voor de horeca om ruimere terrassen te plaatsen. Al het asfalt en betonsteen is vervangen voor fraai natuurstenen verharding. Ook zijn er de nodige bankjes en bomen geplaatst.

Veel elektra nodig
In het centrum staat er elke week een grote warenmarkt. De markt is te vinden op de Markt en de naastgelegen Zwanestaat. Ook worden er regelmatig grote evenementen gehouden zoals de beroemende paardenmarkt. Voor al deze activiteiten is er veel elektra nodig.

Onzichtbare kasten
Tijdens de ontwerpfase is Buitenkast benaderd door Stad Torhout om samen met adviseur Sweco mee te denken hoe deze elektravoorzieningen het beste kon worden gerealiseerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gebalanceerd plan waar optimaal gebruik is gemaakt van diverse bestaande voorzieningen. Op de diverse zichtlocaties zijn de nodige obstakelvrije PUTkasten Markt-Evenement en PUTkasten Contactdoos toegepast. Met deze aanpak heeft men op elke gewenste plek de benodigde aansluitpunten beschikbaar zonder dat er hinder van wordt ondervonden.

Torhout, Centrum

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink