Tilburg, PRIS centrum

2013Project

De feiten
locatie: Tilburg, Ringbaan centrum
functie: Voeding voor verkeer
realisatie: 2013
opdrachtgever: Ledyears
toegepast: PUTkast kWh-meter

In Tilburg is het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) geheel vernieuwd. Op diverse locaties worden automobilisten actueel geïnformeerd over parkeermogelijkheden en verkeerssituaties.

Complete vernieuwing
Het oude systeem voldeed niet meer aan de huidige eisen en wensen. De gemeente Tilburg heeft besloten tot een aanbesteding welke is gewonnen door Data Display. De opdracht bestond uit het leveren, totale realisatie en bedrijfsvaardig opleveren.

Uitgebreid systeem
Het PRIS bestaat uit 31 dynamische displays met borden die op masten zijn gemonteerd. Bij 26 locaties is een full colour display aangebracht waarmee actuele verkeersinformatie kan worden weergeven. De displays staan langs de ringbanen en op de cityring in het centrum. Een aantal masten in het centrum zijn demontabel. Deze worden voor de kermis elk jaar tijdelijk verwijderd.

Energievoorzieningen
Elk display dient te worden voorzien van elektrische energie. Hiervoor zijn 31 aansluitingen gemaakt op het netwerk van Enexis. Voor de ringbanen is gekozen om de aansluitingen te maken in duurzame bovengrondse RVS kasten van STRAATkast. Voor de cityring in de binnenstad is gekozen voor een obstakelvrije aanpak: ondergrondse kasten van PUTkast. Hiervoor is de PUTkast model kWh-meter toegepast.

Alles in één hand
Naast de levering van de kasten heeft PUTkast BV ook de coördinatie met Enexis verzorgd. Dit bestond onder meer uit het verzorgen van de aanvragen, coördinatie voor de realisatie van de aansluitingen en zorgen voor de ingebruikname. Tevens zijn alle kasten geplaatst, zijn de aardingen verzorgd, is de bestrating hersteld en is de kabel tussen de mast en kast aangelegd. Hiermee werd Data Display volledig ontzorgd en werden alle activiteiten voor de energievoorzieningen door één partij uitgevoerd.

Tilburg, Cityring