Teteringen, Willem Alexanderplein

2021Project

De feiten
locatie: Teteringen, Willen Alexanderplein
functie: Evenement en Markt
realisatie: 2021
opdrachtgever: Gemeente Breda
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Watertap, Straatkast Meterkast RVS met Slimme kast

Het dorpshart van het Brabantse Teteringen is getransformeerd van een verhard plein naar een park. Het oude plein ging achteruit en voldeed niet meer. Vanuit de bewoners is het initiatief gekomen om van het plein een park te maken. Het nieuwe park moet fungeren als groene aantrekkelijke verblijfsplek en voldoende ruimte bieden voor evenementen.

Plein wordt park
De gemeente Breda had geld vrij gemaakt om een plan te maken voor een nieuwe inrichting. De werkgroep bestaande uit bewoners, de gemeente en bureau Urban Synergy maakte het ontwerp. Meer dan 90% van de inwoners was akkoord met deze plannen. De gemeente heeft in eigen beheer de plannen technisch uitgewerkt.

Multifunctioneel park
Het nieuwe park is multifunctioneel en geschikt voor jong en oud. Voor de kleintjes zijn er diverse speeltoestellen, maar ook voor de oudere zijn toestellen geplaatst. Er is ook ruimte gemaakt voor een jeu de boules-baan. Voor de zomerse dagen is er een fontein waar men verkoeling kan vinden. Ook is er voldoende ruimte voor de bewoners om te kunnen parkeren.

Energie voor evenementen
Het nieuwe park is ook geschikt gemaakt voor het organiseren van evenementen. Van kleine buurtfeesten tot het organiseren van een grote kermis, het kan allemaal. Om de evenementen duurzaam te voorzien van energie zijn er stroomvoorzieningen gemaakt. Op verschillende plekken zijn ondergrondse PUTkasten geplaatst waardoor de afnemers altijd een aansluitpunt in de buurt hebben. Voor de zwaardere vermogens is er een centrale voedingskast geplaatst die veel energie kan leveren. Daarnaast zijn er ondergrondse tappunten voor drinkwater aangebracht.

Online beheer
De gehele installatie is voorzien van SLIMME kast. Hiermee kunnen de beheerders online maximale grip houden op de kasten. Er zijn diverse real time bewakingen zoals fasebelasting en oneigenlijk gebruik. Ook bepaald de beheerder via de agenda wanneer de kasten vrij worden gegeven voor gebruik. Dit voorkomt ongewenste activiteiten op het plein

Via de STROOMkast App kunnen afnemers eenvoudig een stroompunt activeren. De werkelijke energiekosten worden via de App afgerekend met de afnemers. Ook kunnen de afnemers gebruikers fouten zelfstandig herstellen via de App. Hiermee is er maximale zelfredzaamheid en zijn de beheerskosten minimaal.

Historische elektrakast
De centrale voedingskast is voorzien van historische luchtfoto’s die een stukje Teteringse geschiedenis blootleggen. De opname dateert van 5 mei 1965 en komt uit de collectie van het Stadsarchief Breda. Het meest prominent staat het de St. Willibrorduskerk met omgeving erop.

De verfraaiing van de kast is een initiatief van de heemkundekring Teterings Erfdeel, de stichting Willem-Alexanderpark en het Stadsarchief. Met deze aanpak wordt de straatkast omgevormd tot een fraai historisch object.

Teteringen, Willem Alexanderplein