Ter Apel, Marktplein

2012Project

De feiten
locatie: Ter Apel, Marktplein
functie: Markt
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Westerwolde
toegepast: PUTkast Markt en PUTkast Contactdoos

Het dorpscentrum in het Groningse Ter Apel ondergaat een forse stedenbouwkundige vernieuwing. Vanaf 2002 zijn er op verschillende plekken nieuwe winkelpanden gebouwd met appartementen. Diverse supermarkten hebben een riante uitbreiding ondergaan. In aansluiting op deze vastgoedactiviteiten wordt de openbare ruimte heringericht.

Uitgangspunten ontwerp
Het robuuste karakter van het veenkoloniale dorp en de historie van het dorpscentrum zijn de inspiratiebron geweest voor een ruimtelijk concept waarbij drie delen worden onderscheiden: plint, lint en pleinenreeks. Enkele belangrijke ontwerpeisen waren hierbij: behouden van de bestaande bomen, vergroting aantal parkeerplaatsen, ruimte voor de weekmarkt, kermis en evenementen.

Uitwerking
Deze uitgangspunten zijn door Arcadis uitgewerkt tot een definitief plan. De bestaande bomen zijn in speciaal ontworpen elementen geplaatst waardoor de omhoog gedrukte wortels geen belemmering vormde. Het maaiveld is afgewerkt met diverse gebakken materialen. Tevens is het bestaande marktkantoortje gerenoveerd en uitgebreid met een VVV-kantoor.

Installatietechniek
In de uitwerking van het plan is direct rekening gehouden met de benodigde installatietechniek. Zo vraagt de warenmarkt veel elektrische aansluitpunten met een uitgebreid distributienetwerk. Daarnaast dienden er voorzieningen te worden getroffen voor de speciale lichtmasten rondom het plein. Deze moeten gescheiden worden bestuurd zodat de gemeente naar eigen inzicht diverse verlichtingsferen kan creëren. Tot slot diende de bestaande installaties te worden ontmanteld.

Integrale aanpak
Tijdens de eerste uitwerkingen is PUTkast BV door Arcadis gevraagd deel te nemen aan het ontwerpproces. Dit heeft geleid tot een integrale aanpak van alle gewenste installatietechnische voorzieningen. Samen met de gemeente en de marktkooplieden is er een inventarisatie gedaan waarmee de uitgangspunten voor de markt zijn bepaald. Over het gehele marktterrein zijn diverse obstakelvrije contactdozen aangebracht waardoor de lengtes van aansluitkabels minimaal zijn en er geen kabels in het publieksgebied liggen.

Centrale voorzieningen
De renovatie van het marktkantoor is aangepakt om de centrale voorzieningen te creëren. Tegen de gevel is een STRAATkast combinatie aangebracht waar de energievoeding is ondergebracht, de voeding voor de markt, de schakeling voor de terreinverlichting en de installaties voor het kantoor. Later zijn met de bouw van het VVV-kantoor, de buitenkasten slim opgenomen in het ontwerp waardoor deze niet meer zichtbaar zijn.

Alle disciplines
Na de voorbereiding heeft de gemeente PUTkast BV gevraagd om alle installaties ook geheel te realiseren. Bij de realisatie was er sprake van de unieke combinatie van speciale behuizingtechniek, installatietechniek (elektriciteit en water) en civiele werkzaamheden. Na de succesvolle oplevering zijn ook alle betrokken opgeleid conform de Arbo-wet waardoor er in de toekomst ook veilig gewerkt kan worden.

Ter Apel, Marktplein