Soest, Van Weedestraat

2012Project

De feiten
locatie: Soest, Van Weedestraat
functie: Markt
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Soest
toegepast: PUTkast Evenement, PUTkast Contactdoos en Straatkast Meterkast RVS

De centrale winkelstraat van Soest heeft een kwaliteitsimpuls gekregen. Voor de gemeente was het belangrijk dat er meer ruimte kwam voor voetgangers en fietsers. Daarnaast was er behoefte aan meer bomen en groen.

Meer ruimte
Om de toegankelijkheid van het winkelgebied te verbeteren is er besloten om van de weg een één richtingsweg voor auto’s te maken. De vrijgekomen ruimte is gebruikt voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Zo is er een ruim fietspad gerealiseerd. Ook was er veel aandacht voor de minder validen. Door in het ontwerp en aantal hoogteverschillen te minimaliseren is voor deze doelgroep het gebied aantrekkelijker geworden.

Sfeervol en groen
Voor de inrichting van de winkelstraat is gekozen voor klassieke authentieke klinkers die goed aansluiten bij een warme, dorpse sfeer. Het overgrote deel van de bestrating bestaat uit gebakken klinkers. Daarnaast is met natuursteen enkele accenten aangebracht en is er stijlvol straatmeubilair toegepast.

Markt naar winkelhart
Ook is er besloten om de wekelijkse markt te verhuizen naar deze nieuwe straat. Hiermee wordt de economische detailhandel tussen markt en winkels versterkt. Daarnaast ontstaat er voor de bewoners en bezoekers van Soest een aantrekkelijk en levendig gebied.

Technische voorzieningen
Voor het organiseren van een warenmarkt zijn goede energievoorzieningen onmisbaar. Het spreekt voor zich dat bij een dergelijke kwaliteitsimpuls de technische voorzieningen obstakelvrij dienen te zijn. Na een uitgebreide marktverkenning heeft de gemeente PUTkast BV gevraagd de voorzieningen te realiseren. Na een uitgebreide inventarisatie met alle betrokkenen is er een integraal ontwerp met financieel plan gemaakt.

Alles in één hand
De totale realisatie van alle voorzieningen zijn verzorgd door PUTkast BV. Ook zijn alle betrokken en opgeleid om goed en verantwoord te kunnen werken met de PUTkasten. Tot slot maakt het beheer en onderhoud onderdeel uit van de dienstverlening. Met deze aanpak heeft de gemeente gekozen voor een duurzame en kwalitatieve aanpak.

Soest, Van Weedestraat