Sittard, Markt

2012Project

De feiten
locatie: Sittard, Markt
functie: Evenementen
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen
toegepast: PUTkast Evenement, PUTkast Contactdoos

Het historische centrum van het Limburgse Sittard wordt gevormd door de Markt. Dit is een groot rechthoekig plein. Op het plein komen diverse straatjes samen en vormt daarmee het centrale hart van de stad.

Rondom het plein zijn diverse horecagelegenheden en zomers zijn er diverse terrassen. Dit gezellige plein wordt ook regelmatig gebruikt voor evenementen. Zoals carnaval en de wintermarkt met een overdekte ijsbaan en diverse kermis attracties.

Hinder bovengrondse kasten
Ten behoeve van deze activiteiten stonden rondom het plein diverse bovengrondse kasten. Hier waren de voeding van netwerkbedrijf Enexis, verdeelinrichting en elektrische contactdozen in ondergebracht. Dit was een onwenselijke situatie: het paste niet in het historische straatbeeld en in sommige gevallen werden de kabellengtes te lang.

Obstakelvrije aanpak valt nauwelijks op
Voor de gemeente redenen genoeg om deze situatie onder handen te nemen. De bovengrondse kasten zijn vervangen voor twee PUTkasten model Evenement die centraal op het plein zijn gesitueerd. Deze kasten worden rechtstreeks gevoed vanuit het netwerk van Enexis. Ook is er een PUTkast model Contactdoos met een 250A aansluiting gemaakt voor de grote gebruikers.

Door dat de deksels voorzien zijn van bestrating vallen de PUTkasten nauwelijks op en is de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd.

Sittard, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink