Schijndel, Markt

2008Project

De feiten
locatie: Schijndel, Markt
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Schijndel
toegepast: PUTkast Markt

Het centrumplein Markt van het Brabantse Schijndel is onlangs uitgebreid onder handen genomen. Het hele plein is voorzien van een nieuw tapijt en straatmeubilair. De oude bestrating had haar beste tijd gehad en een renovatie was noodzakelijk. Het vernieuwde plein is grotendeels voorzien van karakteristieke granietkeien die in waaierpatroon zijn aangelegd.

Daarentegen zijn de rijbanen voorzien van traditionele klinkerbestrating terwijl de voetpaden zijn uitgerust met donker grijze natuurstenen. De overgang tussen deze zones is door middel van brede stenen. Dit geeft een duidelijk onderscheidt tussen de verschillende zones waardoor er geen hoogte verschillen noodzakelijk zijn en een vlak plein ontstaat.

Op het plein worden de wekelijkse warenmarkt en evenementen gehouden. Hiervoor waren op het oude plein vaste vloerpotten toegepast waarin tijdens gebruik energiezuilen werden ingeplugd. Dit werd ervaren als een bewerkelijke en storingsgevoelige aanpak die voor de toekomst niet gewenst werd. Het staat buiten kijf dat op het nieuwe vlakke plein ook moderne obstakelvrije voorzieningen nodig zijn voor de markt en evenementen.

De gemeente heeft een onafhankelijk adviseur in hand genomen om te onderzoeken welke benadering hierbij het beste was. Op basis van dit advies heeft de gemeente besloten dat PUTkast de beste keuze is. Bovendien is het door het unieke twee compartimentensysteem de enige ondergrondse kast welk voldoet aan alle Nederlandse regelgevingen voor toepassing bij markten.

Voor de gemeente redenen genoeg om PUTkast BV te benaderen om actief mee te denken over de verdere uitwerking van het project. Na een uitgebreide inventarisatie van de situatie, behoeften en gewenste beheersmodel begonnen met het ontwerp van de installaties. Hierbij is slim gebruik gemaakt van de bestaande kabelinfrastructuur waardoor er aanzienlijk is bespaard in de realisatiekosten. Doordat PUTkasten gebruik maken van het unieke luchtbelpricipe zijn dure rioolaansluitingen niet nodig.

Totaal zijn er tien PUTkasten toegepast waardoor er op alle gewenste plekken voldoende elektriciteitspunten beschikbaar zijn. Hierdoor wordt de maximale kabellengte van 20 meter niet overschreden en liggen er geen kabels in publieksruimten. Daarnaast zijn de kasten in actieve en passieve toestand gesloten en dus obstakelvrij. Met deze aanpak beschikt de Markt van Schijndel over de meest duurzame en de beste keuze in ondergronds technisch straatmeubilair.

Schijndel, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink