Schiedam, Land van Belofte

2008Project

De feiten
locatie: Schiedam, Land van Belofte
functie: Plein multifunctioneel ingericht
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Schiedam
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Watertap

Het Land van Belofte: de poort naar het historische centrum van Schiedam. Deze poort naar de kloppende Schiedamse binnenstad is recentelijk geheel vernieuwd. Enkele jaren geleden is begonnen met de ontwikkeling en bouw van een bijzondere verscheidenheid aan diverse woningbouwtypen. Bijvoorbeeld appartementen, penthouses, atelier/praktijkwoningen, eengezinswoningen en herenhuizen.

Hierbij is veel aandacht voor het plezierige woonklimaat, de mooie architectuur en goede afwerking. Tevens is de gehele openbare ruimte grootschalig is aangepakt. Ook hierbij staan mooie architectuur en goede afwerking in een hoog vaandel. Dit heeft geleid tot hoogwaardige keuzes in materialen die goed aansluiten bij de nieuwbouw en het historisch karakter van de stad.

Daarnaast is er ook divers technisch straatmeubilair noodzakelijk om een aantal toegevoegde waarden in de openbare ruimte mogelijk te maken. Zo zijn er voor de weekmarkt diverse elektrische contactdozen en watertappunten nodig. Voor de nieuwe fontein is er ook water, elektra, regel- en besturingstechniek nodig. Ten slotte is er besloten om de historische Grote Kerk aan te lichten.

Al deze technische functies vragen een slimme aanpak. In de lijn met de uitgangspunten van het totale project staat het buiten kijf dat de kwaliteit en afwerking optimaal dient te zijn. Het zeer uitgebreide assortiment PUTkasten biedt hierin uitstekend maatwerk, waarbij verschillende functies optimaal zijn gecombineerd. Voor de markt, evenementen en fontein zijn de voedingen en verdeelinrichting ondergebracht in PUTkast modellen Regeltechniek en Markt.

Het drinkwater voor deze drie toepassingen komt uit twee PUTkasten model Watertap. De contactdozen voor de markt en evenementen zijn behuisd in PUTkast modellen Contactdoos en Markt. De voeding en regeltechniek voor de verlichting Grote Kerk zijn ondergebracht in een separate PUTkast. Alle kasten zijn rechtstreeks aangesloten op het openbaar elektra en water netwerk.

Het gehele project vanaf eerste ontwerp tot en met het bedrijfsvaardig opleveren is door PUTkast BV verzorgd. Hierdoor had de gemeente voor het gehele project één aanspreekpunt en verantwoordelijke dat garant staat voor een succesvol project tegen een gegarandeerd tarief.

Schiedam, Land van Belofte

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink