‘s-Hertogenbosch, Brede Haven

2007Project

De feiten
locatie: ‘s-Hertogenbosch, Brede Haven
functie: Waterhuishouding
realisatie: 2007
opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
toegepast: PUTkast kWh-meter

In de Binnenhaven van het historische centrum van ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente in samenwerking met waterschap Aa en Maas een nieuwe stuw gebouwd.

De oude stuw bij de Korenbrugstraat blijft behouden, maar verliest zijn waterregulerende functie. De nieuwe stuw aan de Brede Haven is een zogeheten klepstuw, waardoor het waterschap gecontroleerd en gedoseerd water uit de Singelgracht kan doorvoeren in de Binnendieze.

Deze klepstuw kan op afstand worden bediend en zorgt voor een betere doorstroming en verversing van het water van de Binnendieze. Dit zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit. Met de huidige schotbalkenstuw is dit niet goed mogelijk, bovendien ondervinden de rondvaartboten overlast van de stroming die de huidige stuw veroorzaakt tijdens het doorstromen. Met de nieuwe klepstuw kan het waterschap het peilbeheer beter uitvoeren en de waterkwaliteit beter bewaken en verbeteren.

De klepstuw wordt op afstand bediend en hiervoor is een elektrische voeding nodig. Het spreekt voor zich dat in een historisch centrum de meterkast obstakelvrij dient te zijn. Daarom is gekozen om een PUTkast model kWh-meter toe te passen om hier de voeding van Enexis onder te brengen.

's-Hertogenbosch, Brede Haven

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink