‘s-Gravenzande, Marktplein

2018Project

De feiten
locatie: ‘s-Gravenzande, Marktplein
functie: Markt
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Westland
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Waterkraan en Watermeterput

Het Marktplein vormt het middelpunt van het centrum in het Westlandse dorp ’s-Gravenzande. Het plein is flink onder handen genomen en opnieuw ingericht.

Gebiedsvisie
Het Marktplein heeft van oudsher een verbindende functie voor de detailhandel in het centrum. Het is van oudsher de centrale plek voor de weekmarkt. Rondom het plein zijn er in de loop van de tijd ook meer horeca gelegenheden bij gekomen.

Met de herinrichting van het plein wil de gemeente het plein meer een verblijfsruimte laten worden. Hiervoor is een rijbaan, langs één zijde van het plein, opgeheven en bij het wandelgebied van het plein betrokken.

Meer ruimte
Met het deels autoluw maken van het plein is er meer ruimte ontstaan voor de bezoekers. Daarnaast is er meer ruimte gecreëerd voor de horeca. Er zijn diverse gezellige terrassen op het plein waar het voor bezoekers aangenaam verblijven is.

De monumentale dorpspomp is verhuisd naar het centrum van het plein met daarnaast een grote zitbank. Ook is er meer ruimte gemaakt voor groen. Er zijn diverse bomen bij geplaatst.

Het plein is uitgevoerd in gele gebakken klinkers die een klassieke uitstraling hebben. Deze uitstraling wordt versterkt door de gietijzeren lichtmasten met een historisch karakter.

Weekmarkt
Van oudsher is het plein ook de plek voor de weekmarkt. In de voorbereiding van de het herinrichting is rekening gehouden met de markt. Na goede ervaringen in Naaldwijk heeft de gemeente Westland PUTkast BV gevraagd om tijdens de ontwerpfase samen met alle betrokkenen een plan uit te werken voor de elektrische energievoorzieningen.

Hiervoor is een uitgebreide inventarisatie van de behoefte gemaakt dat is vertaald naar een nieuw ontwerp van de installaties. Naast de eenmalige aanlegkosten is ook kritisch gekeken naar de periodieke exploitatiekosten. Uiteindelijk zijn alle ondergrondse kasten, inclusief alle bekabeling, aangelegd door PUTkast waardoor de gemeente maximale regie had over het proces en de kwaliteit.

's-Gravenzande, Marktplein