Rotterdam, Hoogvliet

2007Project

De feiten
locatie: Rotterdam, Hoogvliet
functie: Mark
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap

De Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is actief bezig om haar stadscentrum opnieuw vorm te geven. Zo wordt het stadsplein opnieuw ingericht na de realisatie van verschillende vastgoedobjecten. In dat kader is er besloten om de weekmarkt met ca. 110 kramen te verplaatsen naar de Middenbaan Noord. Een groot parkeerterrein naast het winkelcentrum Middenbaanhof.

De stad heeft extra geld vrij gemaakt voor de inrichting van het nieuwe markt- en evenementenplein. Hierdoor konden duurdere materialen met meer kleur en kwaliteit worden toegepast. Omzoomd door bomen is er een luxe plein gerealiseerd dat prima geschikt is voor de markt en festivals. Op niet marktdagen kan er op het gehele plein worden geparkeerd. Dit betekend dat de voorzieningen ten behoeve van de markt geen hinder mogen veroorzaken. Ondergrondse kasten is hierbij een prima oplossing.

Door de goede ervaringen bij een eerder project, de Afrikaandermarkt, heeft de gemeente besloten ook deze markt uit te rusten met PUTkasten. Voor de elektriciteitsvoorzieningen zijn er diverse PUTkasten model Markt toegepast die allen direct op het net van Stedin zijn aangesloten. Dit gaf een enorme besparing in een separate infrastructuur en geeft een jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten. Met de PUTkasten hebben alle marktkooplieden een separate individueel beveiligde contactdoos tot hun beschikking. Met het unieke twee compartimenten systeem is er een gegarandeerde scheiding tussen verantwoordelijkheden.

Naast de elektriciteitsvoorzieningen is er ook een PUTkast model Watertap toegepast om de food-plekken te voorzien van vers stromend water. Tot slot is er voor deze plekken een vloeistofdichte afwerking toegepast die zijn afwatering op een speciale vetvangput heeft waardoor vervuiling en stankoverlast is beperkt.

Rotterdam, Hoogvliet

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink