Rotterdam, Afrikaandermarkt

2005Project

De feiten
locatie: Rotterdam, Afrikaandermarkt
functie: Markt
realisatie: 2005
opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Watertap

De tweewekelijkse markt op het Afrikaanderplein is met ruim 300 kramen de tweede markt van Rotterdam. De markt trekt op drukke dagen circa 30.000 bezoekers per dag en heeft een multicultureel karakter. De markt staat sinds 1964 op de huidige locatie aan de Pretorialaan en de Paul Krügerstraat. Door het intensieve gebruik was zowel het park als de markt aan een opknapbeurt toe.

De gemeente wilde de markt een moderne uitstraling geven en klaarmaken voor de toekomst. Voor de elektrische voorzieningen is gekozen voor de ondergrondse PUTkasten mede omdat deze obstakelvrij, voldoen aan alle eisen en er voldoende flexibiliteit is. Nadat PUTkast BV een plan van aanpak en een exploitatiemodel had opgesteld heeft de gemeente PUTkast BV gevraagd om ook de gehele projectrealisatie te verzorgen.

Naast het leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van 50 PUTkasten is ook ondersteuning verleend bij communicatie- en beheersplannen. Met financiële steun van de Europese Unie is in de zomer van 2005 een start gemaakt met de realisatie van de renovatie en in december is de markt onder grote belangstelling feestelijk in gebruik genomen.

Rotterdam, Afrikaandermarkt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink