Rhenen, Frederik van de Paltshof

2018Project

De feiten
locatie: Rhenen, Frederik van de Paltshof
functie: Markt
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Rhenen
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Contactdoos

Het centrum van Rhenen heeft een kwaliteitsimpuls gekregen. Met de afgeronde herinrichting is een lang gekoesterde wens van de bewoners en betrokken ondernemers in vervulling gegaan. Het hele centrum heeft nu dezelfde stijl en uitstraling. Dit zorgt ervoor dat Rhenen een nog prettigere plek is om te verblijven.

Meer ruimte voor voetgangers
De doorgaande N225 is versmald en er zijn zes oversteekplaatsen gekomen. Dit moet de snelheid van het verkeer omlaag brengen. De ruimte is gebruikt om brede voetgangersstroken te creëren.

Centrumplein
De Frederik van de Paltshof kreeg een plein. Voorzien van bankjes, veel groen, een ijssalon en een fontein. Het hoogteverschil tussen de doorgaande weg en de naastgelegen winkels is opgevangen door een keermuur van fraai natuursteen.

Warenmarkt
Ook is er bij de herinrichting rekening gehouden met de wekelijkse warenmarkt en de vaste verkoopwagen. Hiervoor zijn diverse energievoorzieningen noodzakelijk. De gemeente heeft na een uitgebreide marktoriëntatie gekozen om PUTkast BV te vragen om het ontwerp en realisatie te verzorgen. Dit heeft geresulteerd dat er in de parkeervakken obstakelvrije ondergrondse kasten zijn aangelegd. Deze PUTkasten vallen nauwelijks op en kosten geen parkeerruimte. Door het unieke twee dekselsysteem wordt er voldaan aan de verplichte scheiding tussen beheer en gebruik.

Rhenen, Frederik van de Paltshof

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink