Putten, Kerk- en Fontanusplein

2021Project

De feiten
locatie: Putten, Kerk- en Fontanusplein
functie: Markten en evenementen
realisatie: 2021
opdrachtgever: Gemeente Putten
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Contactdoos, PUTkast Watertap

Het centrumplan van Putten was één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders. Het plan bestond uit de reconstructie van het Kerkplein en het Fontanusplein en een inrichtingsplan voor het kernwinkelgebied.

Putten is een Veluws dorp met een groot winkelgebied met vele diverse winkels die een regionale aantrekkingskracht hebben. Mede door goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen is Putten ook voor toeristen een aantrekkelijk dorp. Het Kerk- en Fontanusplein liggen aan de rand van het kernwinkelgebied en voorziet een deel van de parkeervoorzieningen. Het is ook de plek waar elke woensdag de  weekmarkt te vinden is.

Voor de herinrichting oogde beide pleinen rommelig door het gebruik van diverse materialen. Maar ook door het achterstallig onderhoud aan beide pleinen. Bij de voorbereiding van de herinrichting is een klankbord groep nauw betrokken geweest om zo alle belangen te behartigen. Dit proces heeft geleid tot een eenduidig ontwerp waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte is hersteld.

Omdat beide pleinen ook worden gebruikt voor de weekmarkt en diverse evenementen zijn goede energievoorzieningen een pré. Het stond hierbij voorop dat deze voorzieningen hindervrij ondergronds diende te worden aangebracht. De gemeente heeft een uitvraag gedaan aan diverse marktpartijen. PUTkast techniek is geselecteerd als gewenste projectpartner op basis van beste ontwerp met de meest voordelige prijs. Samen met het projectteam en betrokken is dit plan geoptimaliseerd. Ook de realisatie en bedrijfsvaardige oplevering is door PUTkast techniek verzorgd.

Dit heeft geresulteerd in meerdere PUTkasten voor de elektra- en drinkwatervoorzieningen. Over beide pleinen zijn de nodige PUTkasten aangebracht waarmee op geringe afstand altijd een gewenst aansluitpunt voorhanden is. Doordat de bestrating over de deksels doorloopt vallen de kasten nauwelijks op en leveren ze een bijdrage aan de fraaie beeldkwaliteit van het plein.

Putten, Kerk- en Fontanusplein