Purmerend, Salland

2006Project

De feiten
locatie: Purmerend, Salland
functie: Riolering
realisatie: 2006
opdrachtgever: Gemeente Purmerend
toegepast: PUTkast kWh-meter, PUTkast Regeltechniek

In een Purmerendse woonwijk stond jarenlang een bovengrondse regeltechniek kast op het trottoir. Deze kast stuurde het riool aan. Buurtbewoners vonden de kast niet passen in het straatbeeld. Bovendien zat de kast vaak volgeplakt met affiches.

Dit verfraaide het straatbeeld allerminst. De kast was destijds ongelukkig geplaatst en stond haaks op het trottoir De bovengrondse kast droeg ook niet bij aan de verkeersveiligheid. De gemeente had dus genoeg redenen om iets te doen aan deze situatie.

De PUTkast model Regeltechniek maakt het mogelijk de bovengrondse kast te vervangen voor obstakelvrije kast. PUTkast BV is gevraagd het gehele traject te verzorgen. Binnen één dag was de bovengrondse kast vervangen. Voor de voeding van energiebedrijf Liander is een PUTkast model kWh-meter toegepast.

Purmerend, Salland

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink