Overdinkel, Hoofdstraat

2018Project

De feiten
locatie: Overdinkel, Hoofdstraat
functie: ambulante handel en evenementen
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Losser
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Waterkraan en Watermeterput

Overdinkel is een dorp in het uiterste oosten van Twente. Het ligt aan twee zijden met de Duitse grens. Het dorp dank haar naam aan de rivier de Dinkel die langs het dorp stroomt.

Nieuw Kulturhus
Overdinkel maakt onderdeel uit van de gemeente Losser. De gemeente heeft samen met de bewoners een gebiedsvisie ontwikkeld. Een van de belangrijke wensen was een echt hart voor het dorp. Inclusief alle voorzieningen en bedrijvigheid. Een bundeling van voorzieningen, sport, cultuur, ontmoeting, zorg en horeca. Hiervoor is het nieuwe Kulturhus gebouwd. Een multifunctioneel complex dat als spil van het centrum fungeert.

Groen plein
Onderdeel van het nieuwe Kulturhus was de realisatie van een nieuw centrumplein. Een gemoedelijk en groen plein waar het prettig verblijven is. Een centraal punt voor de bewoners en toeristen. In het ontwerp van het plein is onder meer aandacht voor het smokkelverleden uit de streek. Via waterspuiters is op speelse wijze een smokkel pad gevisualiseerd.

Veel techniek
Door de diverse wensen aan functies was er ook veel behoefte aan technische oplossingen. De waterspuiters hebben elektra en water nodig. Daarnaast is er wekelijks een kleine warenmarkt en zijn er regelmatig ambulante handelaren. Hier voor zijn diverse elektrische contactdozen nodig. Voor de dorpspomp is ook water en elektra nodig. Tot slotte is er speciale verlichting aangelegd en voedingen voor fietslaadpalen.

Integrale aanpak
In een vroegtijdig stadium is PUTkast BV gevraagd om met alle betrokken mee te werken aan een integraal plan. Dit heeft geleid tot een uitgekiende centrale elektra- en waterinstallatie waaruit alle voorzieningen worden gevoed. Deze aanpak leidde een efficiënte aanpak en voorkwam onnodige kosten. Uiteindelijk zijn alle ondergrondse kasten, inclusief alle infrastructuur, aangelegd door PUTkast BV waardoor de gemeente maximale regie had over het proces en de kwaliteit.

Overdinkel, Hoofdstraat