Oudenaarde, Markt

2017Project

De feiten
locatie: Oudenaarde, Markt
functie: Markt en Evenementen
realisatie: 2017
opdrachtgever: Stad Oudenaarde
toegepast: PUTkast Markt

Het centrale plein van Oudenaarde is heraangelegd. Uitgangspunt bij het ontwerp voor het vernieuwde plein was het autoluw maken van het stadscentrum. Dit heeft geresulteerd in een plein waar voetgangers alle ruimte hebben

Meer ruimte voor publiek
Voor de heraanleg was het plein één groot verkeerskundig knooppunt rondom een parking. Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte wenselijk was. Om dit te realiseren is door de stad is een nieuw verkeerscirculatieplan opgesteld. Dit heeft geresulteerd dat het aantal parkeerplaatsen fors omlaag is gebracht waardoor er veel ruimte is ontstaan voor het publiek.

Hoge kwaliteit
Het plein is voorzien van hoogwaardige kwalitatieve materialen. Rondom het plein zijn kasseien van graniet aangelegd en het midden van het plein is voorzien van beigekleurige kalkstenen tegels. Deze zijn afkomstig uit Comblachien (Bourgondië). Ook is er veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het diverse meubilair.

Veel energie
Op het plein zijn veel energievoorzieningen gemaakt voor de markt en de diverse evenementen. Het spreekt voor zich dat deze voorzieningen minimale overlast mogen veroorzaken. Dankzij de ondergrondse PUTkasten is het plein obstakelvrij en vormen de kasten nauwelijks hinder. Dit komt mede doordat de bestrating volledig doorloopt in de deksels.

Oudenaarde, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink