Ouddorp, Centrum

2023Project

De feiten
locatie: Ouddorp, Centrum
functie: Markt
realisatie: 2023
opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
toegepast: PUTkast Contactdoos

In de oude kern van Ouddorp wordt elke dinsdag een gezellige warenmarkt gehouden. Deze markt zorgt vooral tijdens het toeristenseizoen voor veel bezoekers aan dit historische dorp op het eiland Goeree-Overflakkee. De markt wordt gehouden in het compacte centrum rondom de Dorpskerk. De drie straten Boompjes, Weststraat en Hoenderdijk vormen hiermee een cirkel.

Tijdens het opknappen van de straten zijn ook de elektriciteitsvoorzieningen voor de markt aangepakt. De al aanwezige voorzieningen bestaande uit twee STRAATkasten voldeden nog steeds echter er was meer behoefte aan energie op meerdere plekken.

Doordat de gemeente goede ervaringen had opgedaan met PUTkast voor het nabij gelegen Goedereede is er in nauw overleg gekozen voor drie PUTkasten model Contactdoos 16A dubbel. Op deze wijze werd er met een geringe investering tegemoet gekomen aan de huidige eisen zonder dat er obstakels werden gecreëerd. Hiermee is de markt van Ouddorp geschikt voor haar toekomst.

Ouddorp, Centrum

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink