Oosterhout (NB), Centrumplan

2011Project

De feiten
locatie: Oosterhout, Markt
functie: Markt en Evenementen
realisatie: 2011
opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Waterkraan

Het marktplein rondom de Basiliek van het Brabantse Oosterhout was door het intensieve gebruik aan een opknap beurt toe. Na het inventariseren van de wensen van de betrokkenen is gekozen voor een meer multifunctionele invulling van dit centrumplein. De bewoners willen het plein een meer aangekleed karakter geven door het plaatsen van bomen en straatmeubilair. Daarnaast wilde de horeca meer ruimte hebben om terrassen uit te stallen en wilde men de mogelijkheid hebben voor het houden van evenementen. Ten slotte dient de weekmarkt ook ongehinderd plaats te vinden.

Op basis van dit wensenpakket is door de gemeente een prijsvraag met verkiezing gehouden. Er werden ruim veertig ontwerpen ingediend waaruit een vakjury drie ontwerpen heeft selecteert. De prijsvraag betrof niet alleen het ontwerp maar men diende ook verantwoordelijk te zijn voor de realisatie. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente konden kiezen uit deze drie ontwerpen. Uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp Vluchtheuvel.

Na de realisatie van de fietskelder is begonnen met de herinrichting van het maaiveld. Bij een dergelijk ontwerp horen ook de nodige technische voorzieningen om het multifunctioneel gebruik van het plein mogelijk te maken. Met name voor de weekmarkt en de evenementen zijn deugdelijke elektriciteitsvoorzieningen en watervoorzieningen noodzakelijk. In een vroegtijdig stadium heeft de gemeente een beroep gedaan op PUTkastBV om te adviseren bij het ontwerp. Doordat men beschikte over een eigen elektriciteits- en waternetwerk is er gekozen om gebruik te maken van diverse PUTkasten modellen Waterkraan en Contactdoos. Op deze wijze is maatwerk geleverd zonder een desinvestering te plegen op de aanwezige voorzieningen.

Oosterhout, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink