Oostburg, Markt en Ledelplein

2018Project

De feiten
locatie:Oostburg, Markt en Ledelplein
functie: markt en evenementen
realisatie: 2018
opdrachtgever: Gemeente Sluis
toegepast: PUTkast Markt-Evenement, PUTkast Contactdoos

Met het wegtrekken van de jeugd en het ouder worden van de bevolking heeft Zeeuws-Vlaanderen steeds minder inwoners. Hierdoor raakt de woningmarkt in onbalans. Mede door deze problematiek heeft het centrum van Oostburg een negatieve ontwikkeling meegemaakt. Dit kwam niet ten goede van de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid van het dorp.

Masterplan
In 2012 heeft het bestuur van de gemeente Sluis een masterplan Aantrekkelijk Oostburg gepresenteerd. Dit was het startschot om de negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. De uitvoering van het plan diende te resulteren in een herkenbare identiteit, aangename woonomgeving, aantrekkelijk centrumgebied en een goede leefbaarheid.

Betere openbare ruimte
Een van de middelen die de gemeente heeft gebruik om de doelen te realiseren is een totale herinrichting van het centrum van Oostburg. Hierbij is de bereikbaarheid en het parkeren in het centrum verbeterd. Er is meer ruimte voor horeca, groen, wandelen en verblijven gecreëerd. Dit heeft bijgedragen tot een verlevendiging van het centrum.

Markt
De weekmarkt heeft een centrale rol gekregen op de Markt en het naastgelegen Ledelplein. Beide pleinen zijn tijdens de herinrichting ook geschikt gemaakt voor het houden van festiviteiten en evenementen. Omdat PUTkast BV in een eerdere fase met succes de installaties op het Raadhuisplein had verzorgd is er in een vroegtijdig stadium samenwerking gezocht. Dit heeft geleid tot de uitwerking en realisatie van een integrale obstakelvrije installatie waarbij een deel van de bestaande infrastructuur is hergebruikt. Met deze aanpak is een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het masterplan.

Oostburg, Markt en Ledelplein