Noordwijk, Koningin Wilhelmina Boulevard

2008Project

De feiten
locatie: Noordwijk, Koningin Wilhelmina Boulevard
functie: Energie voor strandpaviljoens
realisatie: 2008
opdrachtgever: Van Gelder KLM
toegepast: Straatkast Meterkast RVS

De zeewering/kust in Noordwijk aan Zee vormde een zwakke schakel in de Hollandse kust en diende in het kader van de Wet op de waterkering te worden versterkt. Om de zeewering voor langere tijd voldoende veilig te maken is er voor Nederlandse begrippen gekozen voor een bijzondere aanpak.

De bestaande duinen met boulevard zijn verwijderd waarna er een dijktalud is aangelegd. Daarna is er voor het dijktalud een duinverbreding aangebracht van circa 50 meter. Het dijktalud zelf is afgewerkt met duinzand en helmgras waardoor het net een duingebied lijkt. Door deze aanpak is er een brede duinenrij ontstaan met daaronder een stabiele zeewering.

Door deze aanpak diende ook de Koningin Wilhelmina Boulevard opnieuw te worden ingericht. Tijdens deze inrichting diende ook de nutsvoorzieningen voor de tientallen strandpaviljoens te worden gerealiseerd. De benodigde meterkasten kunnen wegens veiligheidseisen niet op het strand worden geplaatst en dienen op de boulevard te worden gesitueerd. Overwogen is om hiervoor ondergrondse kasten toe te passen echter bij een plaatsing in de duinen kan dit leiden tot ongewenste effecten.

Dit heeft er toe geleid dat de integrale meterkast van STRAATkast toe te passen. Hierin kan per kast alle nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water en telecom per paviljoenhouder worden ondergebracht. Er is voor dit project een speciale uitvoering gemaakt waarbij meerdere kasten desgewenst aan elkaar kunnen worden geplaatst zodat er fysiek één geheel ontstaat. De kasten zijn uitgevoerd in duurzaam rvs en afgewerkt met een zwarte poedercoating met anti graffiti laag.

Noordwijk, Koningin Wilhelmina Boulevard

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink