Nijverdal, Grotestraat

2019Project

De feiten
locatie: Nijverdal. Grotestraat
functie: Evenementen
realisatie: 2019
opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn en Dusseldorp
toegepast: PUTkast Evenement

Met de opening van de Salland-Twentetunnel is de provinciale weg N35 omlegd en het centrum van Nijverdal verlost van een gestage drukke verkeersstroom. De gemeente heeft samen met de inwoners en ondernemers dit feit aangegrepen om het centrum te verbeteren.

Transformatie naar klimaatbestendig
De Grotestraat is getransformeerd van drukke doorgaande verkeersader naar een verblijfsruimte waar veel ruimte is gecreëerd voor voetgangers en groen. Om het centrum van Nijverdal meer klimaatbestendig te maken is er in de nieuwe inrichting een wadi opgenomen die samen met de waterbergende plantvakken zorgt voor waterberging en opvang. Het gebied is hiermee besteding tegen extreme neerslag en droge periodes in de zomer. Regenwater wordt opgeslagen onder de stoep. Hieruit worden de bomen van voldoende water voorzien en wordt watertafel met fontein gevoed.

Ruimte voor bezoekers
In het nieuwe ontwerp is veel ruimte voor bezoekers, winkelend publiek en horeca. De straat is nu een aangename verblijfsruimte geworden met veel groen en pleintjes. Er is ook rekening gehouden dat er op verschillende plekken ruimte is voor kleinschalige evenementen en eventueel ambulante handel. Hiervoor zijn op verschillende plekken PUTkasten model Evenement compact toepast die een verscheidenheid aan elektrische aansluitpunten bieden. De gemeente had op andere plekken zeer goede ervaringen met deze aanpak en het was daarom logisch dit te continueren.

Nijverdal, Grotestraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink