Nijmegen, Radboud Universiteit

2008Project

De feiten
locatie: ‘s-Gravenzande, Marktplein
functie: Evenementen
realisatie: 2008
opdrachtgever: Radboud Universiteit
toegepast: PUTkast Evenement

 

Op het universiteitsterrein van de Radboud Universiteit van Nijmegen is een grootschalige modernisering afgerond. Voor het 85-jarige lustrum zijn het Erasmusplein en Pieter Bondamplein voorzien van een nieuw profiel met straatmeubilair.

Naast de modernisering van de pleinen was het ook belangrijk om de ruimtelijkheid te benadrukken. Dit diende in uiting te komen in de keuzes van materialen en de wijze van verlichting. Zo is er gekozen om grote banken neer te zetten die tijdens de piektijden in de pauzes optimaal benut kunnen worden.

Ook is er rekening gehouden met de diverse festiviteiten die er op de pleinen worden gehouden. Er is gekozen voor vaste elektrische energievoorzieningen waarmee tijdelijke voorzieningen als vervuilende aggregaten tot het verleden horen. Doordat het ruimtelijk effect optimaal benut dient te worden is het een logische keuze dat met gekozen heeft voor het toepassen van ondergrondse kasten.

In nauw overleg tussen de Universiteit en de realisator Vrolijk & Overgaauw BV is besloten om zes PUTkasten in te zetten. Deze kasten staan verspreid over diverse locaties en zijn voorzien van verschillende type aansluitingen zodat vrijwel voor elk evenement een duurzame en obstakelvrije elektrische aansluiting permanent beschikbaar is. Door de slimme kabeluitvoer is het maaiveld altijd obstakelvrij.

Nijmegen, Radboud Universiteit

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink