Nieuw-Vennep, Harmonieplein

2012Project

De feiten
locatie: Nieuw-Vennep, Harmonieplein
functie: Markt
realisatie: 2022
opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast kWh-meter, PUTkast Waterkraan en Watermeterput

Nieuw-Vennep is een groeikern in de Haarlemmermeer. Recentelijk is er een nieuw centrumplein in gebruik genomen: het Harmonieplein. Dit plein is gesitueerd naast de oude dorpskern. Aan één zijde van het plein staat een markant film-, cultuur- en kunstgebouw. Verder wordt het plein omringd door nieuwe winkels en appartementen.

De gemeente heeft dit plein aangewezen als evenementenplein en als locatie voor de weekmarkt. Deze warenmarkt wordt elke donderdag ochtend gehouden en bestaat uit circa 30 kramen. De evenementen zijn divers, zoals de jaarmarkt en diverse braderieën.

Voor een dergelijk gebruik zijn diverse elektrische contactdozen en drinkwater noodzakelijk. Door het multifunctioneel gebruik van het plein dienen deze voorzieningen obstakelvrij te zijn. Daarnaast mogen de voorzieningen geen afbreuk doen aan de vormgeving van het plein.

In een vroegtijdig stadium is PUTkast BV benaderd door de gemeente om voor dit plein een ontwerp met budgetraming te maken van de voorzieningen. In nauw overleg met de marktbeheerders is het gewenste voorzieningenniveau vastgesteld. Dit heeft er toe geleid dat er diverse PUTkasten model Contactdoos zijn aangelegd die worden gevoed vanuit PUTkasten model kWh-meter. Deze zijn rechtstreeks op het net van Liander aangesloten. Voor drinkwater is er een drinkwaterput met een waterkraan als tappunt.

Nieuw-Vennep, Harmonieplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink