Nationaal Militair Museum

2015Project

De feiten
locatie: Soesterberg, Nationaal Militair Museum
functie: Voorzieningen voor diverse doeleinden
realisatie: 2015
opdrachtgever: Heijmans
toegepast: PUTkast Evenement, PUTkast Contactdoos, Straatkast Meterkast RVS

Op het terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is het Nationaal Militair Museum gerealiseerd. In opdracht van het Ministerie van Defensie heeft Heijmans het museumgebouw en buitenterrein (museumkwartier) verzorgd.

Nationaal Museum
Het Nationaal Militair Museum (NMM) is een publieksmuseum, waarin de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst centraal staan. Met daarbij extra aandacht voor de collecties van landmacht en luchtmacht. Deze collecties zijn grotendeels afkomstig van bestaande musea. Het museum wordt gevormd door een hoofdgebouw en een groot buitenterrein. Het NMM museumgebouw, met een spectaculair dak van 100×250 meter, heeft internationale allure: stoer in eenvoud en rijk aan detaillering.

Publiek Private Samenwerking
Defensie had op basis van EMVI een aanbesteding georganiseerd. Hierbij stond de meeste waarde voor het geld centraal. De kwalitatieve uitgangspunten zijn terug te zien in onder meer architectuur, de landschapsinrichting en hergebruik van materialen. Defensie heeft met Heijmans een DBFMO-contract afgesloten voor 25 jaar. Heijmans heeft naast het ontwerp ook de bouw, de financiering en de facilitaire exploitatie van het complex voor haar rekening genomen. Hiermee is er een gezamenlijke verbintenis om het museum tot een succes te maken.

Alles in één hand
Voor de inrichting van het enorme buitenterrein heeft Heijmans meerdere marktpartijen benaderd om tijdens de ontwerpfase actief te participeren met alle behuizingen voor elektra, water en data. Na een uitgebreide selectie is (mede op basis van kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit) PUTkast geselecteerd om te participeren bij dit prestigieuze project. In nauwe samenspraak zijn diverse speciale ondergrondse en bovengrondse kasten ontwikkeld, geproduceerd en bedrijfsvaardig gerealiseerd. Hiermee lag alle kennis en ervaring in één hand.

Veel voorzieningen nodig
Rondom het museumgebouw zijn diverse ondergrondse evenementvoorzieningen gemaakt. Zo staan er onder de overkapping van het museum diverse vliegtuigen. Onder elk toestel liggen aansluitvoorzieningen voor elektra en data (glasvezel). Deze voorzieningen zijn ook gerealiseerd op diverse strategische plekken op het buitenterrein. Zoals op het enorme platform (voor wisselende vliegtuig tentoonstellingen), het amfitheater (voor shows met rupsvoertuigen) en bij de stilte tuin met het Luchtmacht monument (voor herdenkingen).

Alle voorzieningen zijn ondergronds of weggewerkt in bouwkundige voorzieningen. Met deze aanpak zijn er geen onnodige hinderlijke objecten die op het fraaie resultaat afbreuk doen.

Soesterberg, Nationaal Militair Museum