Middelburg, Abdij

2008Project

De feiten
locatie: Middelburg, Abdij
functie: Evenementen
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Middelburg
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Waterkraan

De Abdij van Middelburg (Onze-Lieve-Vrouwe abdij) is een voormalige abdij in het centrum van de Zeeuwse stad. De abdij is in 1123 gesticht. Thans doet het dienst als kantoorgebouw en museum. Het monumentale complex ligt in het hart van de stad en bestaat uit een rond gevormd gebouw met een aantal torens, diverse poorten en in een plein. De oude kloostertuin wordt omringd door karakteristieke kloostergangen.

Het complex is in het verleden meerdere malen gerestaureerd. Onlangs zijn er diverse kleinere opknapwerkzaamheden afgerond. Dit was een mooi moment om in de kloostergangen diverse energie- en watervoorzieningen te maken ten behoeve van evenementen.

Om het monumentale karakter niet aan te tasten is er gekozen voor diverse compacte PUTkasten modellen Contactdozen en Watertap. Hierdoor zijn er nagenoeg onzichtbare voorzieningen op verschillende plekken in het gangencomplex zonder dat het monumentale karakter is aangetast.

Middelburg, Abdij

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink