Margraten, Amerikaplein

2013Project

De feiten
locatie: Margraten, Amerikaplein
functie: Multifunctioneel plein
realisatie: 2013
opdrachtgever: Gemeente Eijsden-Margraten
toegepast: PUTkast Markt

De herinrichting van het Amerikaplein maakte onderdeel uit van het plan “herontwikkeling kern Margraten”. Het vernieuwde Amerikaplein dient het kloppend hart van het dorp te worden.

Oude plein voldeed niet
Met de herontwikkeling wilde de gemeente een einde maken aan de lang bestaande leegstand in de omgeving van het plein. Het oude plein lag verscholen en vormde geen geheel met de omgeving. De gemeenteraad beoogde een vernieuwd plein met ruimte voor wonen, winkels en horeca. De provincie Limburg heeft het initiatief financieel ondersteund, mede om de krimp in de regio tegen te houden.

Diverse nieuwbouw
Het project is begonnen met het slopen van diverse panden. Opvolgend is er aan een zijde van het plein een nieuw complex gebouwd met op de begaande grond ruimte voor diverse winkels en een bank. Daarboven zijn nieuwe appartementen gerealiseerd. Aan de andere zijde is het gemeentehuis uitgebreid met een moderne aanbouw.

Nieuw centrumplein
De sloop van panden maakte het mogelijk om het vernieuwde plein ruimer en opener op te zetten. Een deel van het plein is groen uitgevoerd met een grasveld en diverse bomen. Het pleindeel voor het gemeentehuis is een ruim parkeerterrein. Het parkeergedeelte is afgewerkt met gebakken klinkers.

Multifunctioneel gebruik
Naast parkeren wordt het plein regelmatig gebruikt voor diverse andere doeleinden. Er wordt regelmatig een markt gehouden en er staan periodiek ambulante verkoopwagens op het plein. Ook is er ruimte voor de kermis, carnaval en andere evenementen.

Voorzieningen
Er is door de gemeente rekening gehouden met diverse activiteiten op het plein. Hiervoor zijn voldoende elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen gerealiseerd. Het multifunctionele gebruik van het plein en de kwalitatief hoge afwerking van het gebied vroeg om ondergrondse kasten. De ondergrondse kasten zijn door PUTkast BV turn-key gerealiseerd. Dit betrof de levering, realisatie, afstemming nutsbedrijven, bestrating deksels en de ingebruikname. Hiermee had de gemeente alle aspecten bij één aanspreekpunt ondergebracht.

Margraten, Amerikaplein