Maarssen, Bisonspoor

2015Project

De feiten
locatie: Maarssen, Bisonspoor
functie: Markt
realisatie: 2021
opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap en Slimme kast

Het Bisonspoor in Maarsen is de ringweg rondom het grote winkelcentrum. Tussen deze ringweg en het winkelcentrum bevind zich een plein dat oorspronkelijk is aangelegd voor de weekmarkt. De overige zes dagen dat de markt niet staat werd het plein gebruikt als parkeerterrein.

De gemeente heeft besloten om het parkeerterrein autovrij te maken en te transformeren naar een plein waar het fijn verblijven is. In het nieuwe ontwerp van bureau Maan is veel groen en bomen opgenomen. Daarnaast zijn er ook de nodige zitbanken en is er ruimte voor een terras. Het plan is in nauwe samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand gekomen.

In het plan is ook rekening gehouden met voldoende ruimte voor de weekmarkt. Op het vernieuwde plein is een kruis van wandelpaden gemaakt waarlangs de marktkramen komen te staan. Voor de uitwerking van definitief ontwerp heeft de gemeente Stichtse Vecht aan PUTkast techniek gevraagd mee te werken aan een ontwerp en technische uitwerking voor de elektra- en watervoorzieningen voor de markt. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in vier obstakelvrije PUTkasten met voldoende contactdozen. Nabij de voedselkramen is tevens een watertappunt aangebracht waardoor de kooplieden beschikken over vers drinkwater

De gehele installatie is uitgerust met SLIMME kast. Het is geschikt gemaakt voor het meten en schakelen op afstand. Met de software van SLIMME kast kan de beheerder op afstand de kasten in- en uitschakelen, per gewenste periode het verbruik vastleggen. Er wordt alleen elektra geleverd op de momenten dat er afname gewenst is. Dit voorkomt misbruik en molest. Ook kan de beheerder kan de elektrakosten gericht toewijzen. Het beheerdersplatform biedt veel inzicht en rapportages waarmee de kwaliteit continu wordt bewaakt en onnodige kosten worden vermeden.

Maarssen, Bisonspoor