Lisse, Meer en Houtplein

2009Project

De feiten
locatie: Lisse, Meer en Houtplein
functie: Markt
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Lisse
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Contactdoos

In het hart van de bloembollenstreek ligt de plaats Lisse. Een gemeente met ruim 22.000 inwoners. In het centrum wordt op elke maandag een succesvolle markt gehouden met circa 35 kramen. Enkele jaren geleden is besloten deze markt te verplaatsen naar het parkeerterrein naast het winkelcentrum. Dit geeft een goede wisselwerking tussen de winkels en de markt waardoor er extra bezoekers worden getrokken.

Het gebied rond het winkelcentrum werd gekenmerkt door een rommelige en verbrokkelde inrichting. Er was een grote verscheidenheid in bestrating, meubilair en groen ontstaan. Het verblijfskarakter in het winkelgebied was niet optimaal.Redenen voor de gemeente genoeg om dit gebied opnieuw in te richten. Waardoor er een samenhangend, geordend en herkenbaar straatbeeld ontstaat. In dit kader is ook het Meer en Houtplein opnieuw ingericht. Dit was tevens een natuurlijke gelegenheid om de elektriciteitsvoorzieningen voor de markt aan te pakken en voor de toekomst geschikt te maken.

Na een voorstudie heeft de gemeente PUTkast geselecteerd om de marktvoorzieningen te verzorgen. Zo is er een uitgebreid ontwerp met kostenraming gemaakt dat resulteerde in een projectaanpak. Het gehele project werd turnkey door PUTkast verzorgd waarmee de gemeente beschikte over één aanspreekpunt voor de diverse disciplines en gegarandeerd was van de prijs en kwaliteit.

Lisse, Meer en Houtplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink